top of page

Henrik Ölvebo

Johan Airijoki sitter på en upphöjd gatsten, framför entrén till Gällivare musem. Han håller ihop sina händer och har huvudet vänt åt sidan.

När pandemin kom till Gällivare

Intervju

Vetskapen om coronaviruset började som en avlägsen nyhet från andra sidan jorden, och få av oss förstod risken att det faktiskt skulle spridas hela vägen till Norrbotten. I mars konstaterades smittan i kommunen för första gången, och sedan dess har pandemin fått en stor inverkan på kommunens verksamheter, lokala företag, sjukvården och inte minst våra egna liv. Vi gjorde en videointervju med kommunalråd Henrik Ölvebo för att prata mer om hur pandemin drabbat Gällivare, på vilket sätt vi påverkats men också vad det kan föra med sig för positiva effekter i slutändan.

Hej Henrik! Berätta mer om på vilket sätt coronapandemin har påverkat Gällivare.

Ett bra exempel är hur den här intervjun genomförs, de som har möjlighet jobbar och möts på distans. Från kommunens perspektiv så var vi ganska tidigt på bollen jämfört med andra kommuner och aktiverade vår krisledningsstab redan den 11 mars. Dess mål var att förbereda våra verksamheter för vad som skulle komma. Det tar ett tag att gå över från en vanlig organisation till krisledning och detta har påverkat allt inom den kommunala organisationen.

En annan viktig sak vi fokuserat på är att vara att snabba med att informera för att stävja ryktesspridning. Vi har som mål att vara transparenta från början och har tagit in en kommunikatör som enbart arbetar med dessa frågor. Vi har försökt att använda oss av både text, film och sociala medier för att kommunicera så bra som möjligt och ge dagliga rapporter om läget.

Jag tjatar varje dag om att vi måste berätta om hur bra vi är och att vi måste vara stolta. Människor som inte bor i kommunen säger ofta, ”Ni måste ju ut med det ni gör!” men det ligger som inte i vårat DNA, det är djupt rotat det där att inte skryta om vad vi själva gör bra.

Gå ut med hunden

Vilka har drabbats hårdast av den här krisen bortsett från riskgrupper?

Det är en väldigt svår fråga. Om jag ser till den kommunala organisationen så är det framförallt de som jobbar inom vården, socialförvaltningen och de som arbetar närmast riskgrupperna. Deras vardag har påverkats väldigt mycket och de gör ett stort jobb ute i fronten. Om vi tittar ute i samhället i stort så är det frågor om psykisk ohälsa, ökat våld i hemmet där framförallt kvinnor far illa, som är oroande. Det är lätt att det glöms bort när man pratar om coronaviruset men som kan ge en stor negativ effekt i samhället.

Människor sluter upp på ett helt annat sätt under kriser och vi tvingas tänka utanför boxen på hur vi kan hjälpa varandra.

Utomhusgrill

Har du kunnat se några positiva effekter av pandemin?

Människor sluter upp på ett helt annat sätt under kriser och vi tvingas tänka utanför boxen på hur vi kan hjälpa varandra. Samhörighet och inkludering stärks, jag tycker att man hjälper varandra på ett helt annat sätt. Det kan vara allt från att erbjuda sig att handla mat till att stötta lokala företagare. Dessa goda exempel kommuniceras ut för att inspirera fler att göra detsamma. Det leder till positiva spiraler och vi blir medmänniskor under denna kris.

Johan Airijoki står på scenen, sjunger och spelar gitarr. i bakgrunden stå bandkollegan Torbjörn Ömalm, också med gitarr.

Hur tycker du att kommuninvånarna har hanterat pandemin?

På det stora hela tycker jag att rekommendationerna har följts, men vi har haft en del problem på äldreboenden där besöksförbud inte har respekterats. Det är en komplex fråga, jag har förståelse för det när det handlar om människor som kanske redan är ensamma och den här situationen förvärrar det. Vad gäller den offentliga miljön som restauranger och affärer så tycker jag människor fortfarande respekterat varandra genom att hålla avstånd och följa rekommendationer, men visst finns det enstaka händelser där det inte fungerar.

Johan Airijoki står på scenen, sjunger och spelar gitarr. i bakgrunden stå bandkollegan Torbjörn Ömalm, också med gitarr.

På vilket sätt oroas du av den ökade smittspridningen?

Det som oroar mest är att vi börjar släppa garden, att vi tror att faran är över. Vi måste förstå allvaret och hålla ut!

Johan Airijoki står på scenen, sjunger och spelar gitarr. i bakgrunden stå bandkollegan Torbjörn Ömalm, också med gitarr.

Vilken är den största lärdomen som du som kommunalråd fått i och med pandemin?

Att ha en bättre beredskap för längre kriser. Vår beredskap är anpassad för kortare kriser, inte en utdragen pandemi. Samverkan med övriga myndigheter kan jag också reflektera över. Det finns anledning att vara kritisk till hur vi gemensamt hanterat skyddsutrustning.

Johan Airijoki står på scenen, sjunger och spelar gitarr. i bakgrunden stå bandkollegan Torbjörn Ömalm, också med gitarr.

Foto: Anna Olsson

​På vilket sätt tror du att samhället kommer att förändras efter pandemin?

Jag är helt övertygad om att det kommer att förändras, ur flera aspekter. Dels reflektera över hur vi arbetar, vi kommer att se att det funkar på distans, vilket både skapar avstånd och för oss närmare varandra. Sedan tror jag att våra resmönster kommer att förändras rätt radikalt. Jag hoppas att våra konsumtionsmönster kommer att ändras, att vi konsumerar mer lokalt och stärker vår egen förmåga att producera och hantera mat lokalt och regionalt. Nu har vi en chans att bygga om och bygga rätt, det kommer ju en tid efter Corona.

Johan Airijoki står på scenen, sjunger och spelar gitarr. i bakgrunden stå bandkollegan Torbjörn Ömalm, också med gitarr.

Tror du att den ökade gemenskapen mellan människor kan öka stoltheten i att vara kommuninvånare?

Det tror jag absolut. Vi är ju rätt dåliga på att prata om det vi gör bra. Nu försöker vi lyfta fram alla de goda exemplen på ett annat sätt. Det bygger stolthet. Vi behöver ju lyfta fram de här mjuka värdena mycket mer än vi gjort tidigare. Genom filmerna som kommunen producerat har vi även kunnat sprida de positiva budskapen. Det känns som att vi har blivit bättre på det och vi kan bli ännu bättre.

Johan Airijoki står på scenen, sjunger och spelar gitarr. i bakgrunden stå bandkollegan Torbjörn Ömalm, också med gitarr.

​Positiva initiativ i Malmfälten sprids mer och mer, hur tror du det påverkar Gällivare kommun?

Jag tror att det har börjat sprida sig. Man ser att fler och fler söker tjänster i kommunen och det märks att de positiva tendenserna ger effekt. De senaste åren tycker jag att den trenden har vuxit. Jag tjatar varje dag om att vi måste berätta om hur bra vi är och att vi måste vara stolta. Människor som inte bor i kommunen säger ofta, ”Ni måste ju ut med det ni gör!” men det ligger som inte i vårat DNA, det är djupt rotat det där att inte skryta om vad vi själva gör bra.

C090A809-64AC-4469-B431-15CF57537E08_edi

Face of Gällivare

TEXT & BILD

bottom of page