top of page

Sandra Rynbäck Keinström, Theresa Savonen, Magnus Röjlind och Birgitta Hurtig Landström. Foto: Gällivare kommun, Gällivare Energi, Amanda Mattsby, Privat

Chefer upplever att Face of Gällivare ökat medvetenheten kring de mjuka frågorna

ARTIKEL

Face of Gällivares utbildningsverksamhet har pågått sedan april 2019. Sedan dess har vi hunnit utbilda över 300 personer, fördelade på mer än 80 utbildningstillfällen.  Grupperna har i huvudsak varit arbetsplatser inom Gällivare kommun, de kommunala bolagen men även privat sektor och skola. Utbildningsdelarna blandar reflektion, diskussion och kunskapshöjande moment och tillåter deltagarna att gå in på djupet av sig själva, för att tillsammans se saker från nya perspektiv och utvecklas som individ och grupp.

 

 

Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen och går igenom ämnen som rör attityder, värderingar, makt, normer, fördomar, mångfald, diskriminering, kultur, jämlikhet, jämställdhet och könsnormer. Syftet är att skapa attitydförändring och bidra till en varmare känsla mellan husen, en ökad inkludering på arbetsplatsen som ger synergieffekter i övriga samhället.

Vi tog en pratstund med Magnus Röjlind, delägare ERConsult, Theresa Savonen, VD Gällivare Energi, Birgitta Hurtig Landström, verksamhetschef Centrala Elevhälsan och Sandra Keinström Rynbäck, avdelningschef Hemvård. De är några av de chefer vars arbetsplatser har genomfört hela utbildningsserien.  

Varför bestämde ni er för att gå utbildningen? 

– Jag ville att medarbetarna tillsammans skulle få prata om de mjuka frågorna och lära känna varandra som kollegor på ett annat sätt, berättar Sandra Rynbäck Keinström.

 

Theresa Savonen såg möjligheten till reflektion kring sitt eget agerande, och få träffas för att prata om andra saker än det vardagliga.

 

Magnus Röjlind behövde inte fundera länge innan han bokade in utbildningarna med sin arbetsplats. 

– Samhällsklimatet är ganska hårt och kallt i och med den tunga industrin och machokulturen. Det kändes bra och att vi kunde lära oss att ‘bli mer som folk’. Tar vi inte i de här frågorna kommer vi att ratas bort om några år. 

Upplever du att arbetsplatsen förändrats efter att ni genomfört utbildningarna? 

– Inga drastiska förändringar men det har blivit ett öppnare och mer sansat klimat, man kanske har lite mer eftertänksamhet. Det har blivit en lite mjukare attityd, säger Magnus. 

 

Theresa håller med, hon ser både att hon själv och hennes personal blivit mer medveten. 

– Det har stärkt oss som individer att våga säga ifrån om saker inte känns okej.  

Sandra, vars arbetsplats varit ordentligt påverkade av coronapandemin, tyckte det var skönt att samla gruppen och prata om andra ämnen som inte rörde pandemin. Hon hoppas att effekterna ska märkas bättre när pandemin lugnar ner sig och de kan träffas mer som vanligt igen. 

Hur tänker ni hålla frågan levande efter avslutad utbildning?  

– Vi kommer att jobba vidare med mjuka frågor. Mycket ligger hos individerna, folk har redan nu blivit snabbare på att reagera om vad som är okej eller inte okej. Utbildningen har fått oss att börja tänka, det väcker saker och hamnar i bakhuvudet hos alla, säger Theresa som tycker det är viktig att jobba praktiskt snarare att skriva upp några värdeord som är enkla att glömma bort. Magnus håller med. 

 

– Utbildningen ger en verktygslåda för att hamna på rätt spår individuellt, och det får fortsätta. 

 

I och med coronapandemin fick vi på Face of Gällivare planera om utbildningsverksamheten och göra den digital. Det har fungerat förvånansvärt bra, och vi har kunnat utbilda ett stort antal deltagare. Magnus arbetsplats hann genomföra alla utbildningar fysiskt, medan Theresa, Sandra och Birgitta fick göra halva utbildningen digitalt.  

 

– Många fördelar digitalt, men de fysiska träffarna har gett mycket mer. Det är lättare när man ser varandra, det är inspirerande, konstruktivt och kreativt att träffas, säger Birgitta. 

– För arbetsplatser som saknar tekniska förutsättningar kan det vara ett hinder, säger Theresa som till en början var skeptisk till den digitala upplägget. Men hon menar att det digitala även tillgängliggjort på många sätt, att medarbetarna inte måste ta sig iväg utan även kan vara med hemifrån. 

Magnus menar att som litet företag är det svårt att prioritera dessa frågor, att det som inte måste göras slipper man gärna.  

– Ni kanske kan förenkla, åka ut och köra en halvdagsutbildning på verkstadsgolvet. 

Upplever ni att Face of Gällivare skapat någon synlig förändring i samhället sedan starten 2013? 

- Det ligger högre upp på agendan, säger Birgitta och ger exempel på att LKAB och Boliden prioriterar frågor om diskriminering och kränkningar högre idag. Hon menar att man ställer högre krav på hur man förväntar att sina medarbetare beter sig. 

– Jag tror absolut att ni påverkat, man sår ju ett frö även om man inte får någon omvälvande reaktion, flikar Sandra in. 

Avslutningsvis är de alla nöjda med att de hoppade på utbildningschansen och är överens om att utbildningen uppfyllt deras förväntningar, bidragit till nya tankar och en mer tillåtande och inkluderande atmosfär på arbetsplatserna. De hoppas att fler arbetsplatser ska boka in utbildningarna för att utvecklas sig tillsammans, och bidra till att Gällivare blir än mer inkluderande kommun.  

jp_edited.jpg

Julia Palo

Text

19 maj 2021

Nyfiken på våra utbildningar? Läs mer på vår hemsida genom att klicka här.

bottom of page